Volkskunstgroep Scarminkel

Contact

Volkskunstgroep Scarminkel
~ info @ scarminkel.be

Bestuur Scarminkel
~ Co-Voorzitters: Jasper Vanwildemeersch & Pieter De Backere
~ Dansleidster: Greetje Verheyen
~ Communicatie & Sociale Zaken: Roland Man
~ Verantwoordelijke Rietje Vlas: Jan Bruneel

Doedelzakgroep De Corenmuyzen
~ info @ corenmuyzen.be
~ www.corenmuyzen.be